sigla

APARITII IN PRESA NATIONALA

Istoricul Tasin Gemil, primul ambasador musulman al României: „Atentatele vor continua. Mii de tineri din fostul bloc comunist au devenit jihadişti“, articol semnat de Sînzîiana Ionescu în Adevarul.ro, luni 26 ianuarie 2015.

Tasin Gemil, "Hanatul Tătar din Crimeea", în Magazin Istoric, nr. 5, 2014, București, p. 10-14

Tasin Gemil, "Hanatul Tătar din Crimeea", în Magazin Istoric, nr. 6, 2014, București, p. 33-37

Tasin Gemil, "Hanatul Tătar din Crimeea", în Magazin Istoric, nr. 7, 2014, București, p. 66-70Tahsin Cəmil: "Çox istərdim
Azərbaycan hökuməti
institutumuza kömək göstərsin"


AZ
ROEmisiune (07.10.2013)
- News Desk


Călător printre dosarele vremii
(27.09.2013) - Litoral TV.


Călător printre dosarele vremii
(21.09.2013) - Litoral TV.


APARITII IN PRESA INTERNATIONALA

MÜSAHİBELER

Tahsin Cemil: Türk mədəniyyətinin təbliği bizim əsas məqsədimizdir AZ

Interviu TG